دید

بەشی بەڕێوەبردنی کار هەوڵ دەدات هەلی فێربونی ئاست بەرز دابین بکات بۆ فێرخوازەکانی لە ڕێگەی پرۆگرامێکی چروپڕی خوێندن و ئەنجامدانی توێژینەوەی ئاست بەرز کە لە کێشەکانی کۆمەڵگای کوردی بکۆڵێتەوە.